Vervulde opdrachten - per practice

Verzekeringen

De verzekeringssector ondervindt structurele veranderingen. Deze veranderingen worden veroorzaakt door ontwrichtende technologieën en veranderende marktomstandigheden. De impact op bedrijfs- en operationele modellen is immens. De toekomst van verzekeraars wordt bepaald door wendbare, digitale organisaties. Zo gaan ‘InsurTech’ en digitale technologie een doorslaggevende rol spelen. Nieuwe manieren van prijsstelling, voortgaande kostenreductie en marktconsolidatie gaan de winstgevendheid

Retail & FMCG

Twee verschillende industrieën die door digitalisering steeds meer verweven raken, zijn FMCG en Retail. Producenten verkopen steeds vaker direct aan eindconsumenten en retailers worden ‘beleving brengers’ of simpelweg afhaalpunten. In alle gevallen speelt internet een belangrijke rol. Veel opdrachten van TEN staan in het teken van innovatie. Denken vanuit de eindconsument staat centraal. Dit maakt

Vastgoed

De commerciële vastgoedmarkt is aan grote veranderingen en ontwikkelingen onderhevig. Het is een complex speelveld met veel kansen en uitdagingen. Maar ook met afhankelijkheden van veel stakeholders én met risico’s. De impact van technologische innovaties op de samenleving is groot en de vastgoedmarkt is daar geen uitzondering op. Gebouwen en hun omgeving raken steeds meer

Familiebedrijven & Family Offices

De familiebedrijf-praktijk van TEN betreft zowel de grote als middelgrote organisaties. TEN levert zijn diensten aan zowel family offices als bedrijven. In veel family offices is behoefte aan verdergaande professionalisering. Dit leidt tot het aantrekken van nieuwe commissarissen, voorzitters van de STAK en bestuurders in onder meer investment & asset management. Ook bij de bedrijven

Industrie & Bouw

De bouwsector bevindt zich in een stevige transitie. Er is sprake van fors groeiende omzetten, maar ook van toegenomen buitenlandse concurrentie, veranderde aanbestedingsmodellen bij de overheid, hogere verwachtingen bij consumenten en enorme mogelijkheden door nieuwe technologieën. Succesvol opereren in deze branche vraagt om ouderwets vakmanschap en kennis van de bouw in al zijn traditionele facetten.

Woningbouw Corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet (2015) concentreren woningcorporaties zich steeds meer op hun kernactiviteiten. Zo richten zij zich minder op alle zaken die samenhangen met het verhuren of verkopen van woningen en meer op het beste aanbod en de beste manier om hun klanten te helpen. In de toekomst zullen de niet-kernactiviteiten steeds

Zorg

De zorgsector is volop in beweging, onder meer door veranderende wet- en regelgeving, marktwerking en prestatiebekostiging. Maar ook door beloningsregulering en de toenemende vraag naar transparantie van het zorgaanbod. De professionaliteit van zorgondernemers en bestuurders wordt steeds meer op de proef gesteld. Door de alsmaar stijgende levensverwachting en groeiende welvaart ontstaat meer vraag naar zorg,

Agri & Food

De Nederlandse agri & food sector kenmerkt zich vooral door ondernemerschap. Daarnaast speelt high-tech een grotere rol bij de vele familiebedrijven, coöperaties en ‘corporates’ die de sector domineren. Moderne technologie en de noodzaak tot verduurzamen, zijn de aanjagers van investeringen, innovatie en consolidatie in de sector. Veelal in een internationale setting. In de verschillende ketens

Utilities & Telecom

De bedrijven in de energie-, telecom-, water- en infrastructuursector delen met elkaar de noodzaak dat ze altijd ‘aan staan’. Een goede infrastructuur is het fundament voor onze welvaart en welzijn. Infrastructuur omvat niet alleen (lucht)havens en spoor-, water- en wegennet maar evenzeer energie, water en telecombedrijven. Ook afvalverwerkers kunnen tot deze sector worden gerekend. Eén

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverleners leveren veelal producten die door de klant doorgaans niet als ‘core business’ worden beschouwd maar wel hieraan toevoegen. Met alle technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en online tools komen veel diensten direct beschikbaar voor de klanten van de dienstverleners of vervalt de behoefte. De dienstverleners moeten aldus nieuwe toegevoegde waarde leveren. Alle dienstverleners

Banken

TEN heeft een sterke positie in de financiële sector, waarvan de bankensector één van de pijlers is. De bankensector heeft zichzelf opnieuw uitgevonden in de afgelopen tien jaar. Compliance, risk en balansbeheer hebben ruim aandacht gekregen. Klantwensen en de ontwikkeling van technologie maken echter grote sprongen. Met als gevolg dat de bank in de toekomst

Pensioenen

Pensioenfondsen, bestuursbureaus, pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders ondervinden permanente veranderingen van de wereld om hen heen. Voorbeelden zijn de lage rente, nieuwe wetgeving omtrent versterking van het bestuur en het Algemeen Pensioenfonds. Maar ook consolidatie, het aangesloten blijven van de achterban (zowel jong als oud) en het doorbeleggen na pensioendatum illustreren alle veranderingen. En dat is nog maar

Follow the Executive Network

Contact

Landgoed “Het Huis met het Blauwe Dak”
Rijksstraatweg 426
2243 CH Wassenaar
T. 070-5121933
E. info@executivenetwork.nl
BTW. NL 8214.33.167.B.01

Google Map of Rijksstraatweg 426,Wassenaar