Tineke Serlie

Partner

De loopbaan
Tineke Serlie (1967) heeft een doctoraal bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode, een MBA aan Webster University en een postdoctorale opleiding mededingingsrecht aan de universiteit van Londen, King’s College, afgerond. Sinds 1992 heeft Tineke gedurende acht jaren functies vervuld bij De Nationale Investeringsbank, later NIBC. Hier heeft ze zich, met name als senior accountmanager, gericht op lange-termijn ondernemingsfinanciering van transportondernemingen om groei- en overnameplannen te realiseren. In 2000 heeft ze de overstap gemaakt naar PricewaterhouseCoopers consulting, later IBM, waar ze zeven jaar o.a. als Managing Strategy Consultant, ondernemingen in de financiële sector en de overheid adviseerde bij (her)ijking van strategische plannen en de implementatie daarvan. Tineke had in deze periode een nevenfunctie als commissaris in de RvC van een lokale Rabobank. In de periode 2007-2017 heeft Tineke gewerkt als externe toezichthouder bij de NMa, later ACM. Gedurende 8 jaren heeft zij als externe toezichthouder voor de zorgsector gewerkt waarbij zij leiding gaf aan een unit die landelijk toezicht uitoefent op de zorg door de beoordeling van zorgfusies en samenwerkingsplannen en de realisatie van gerichte guidance als oplossing voor specifieke toezichtsvragen. Een constructief netwerk opbouwen met bestuurders van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en brancheverenigingen was voor Tineke van belang om effectief toezicht vorm te kunnen geven. Binnen TEN heeft de zorg haar specifieke aandacht.

De persoon
Tineke is een positief ingestelde, gedreven en betrokken persoon. Gesprekspartner op alle niveaus met interesse voor en nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft en energie geeft. Haar werkervaring in diverse werkomgevingen, sectoren en in zowel intern als extern toezicht, stelt Tineke in staat om over sectoren en gepercipieerde, soms onnodige (mentale) grenzen, heen te kijken. Het complementair bijeenbrengen van inhoudelijke kennis, ervaringen en nodige vaardigheden die de huidige tijd en sterk veranderende context vragen, is volgens haar key voor een optimale mix van bestuurlijk leiderschap. Tineke is intrinsiek gemotiveerd om een passende match te maken tussen een bestuurder of interne toezichthouder en dat wat de organisatie specifiek zoekt en nodig heeft.

Follow the Executive Network

Contact

Landgoed “Het Huis met het Blauwe Dak”
Rijksstraatweg 426
2243 CH Wassenaar
T. 070-5121933
E. info@executivenetwork.nl
BTW. NL 8214.33.167.B.01

Google Map of Rijksstraatweg 426,Wassenaar